Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

"Złote" pióro od Starosty Milickiego

1Jak co roku Starosta Milicki ufundował główną nagrodę - pióro i książki - w 24. już powiatowym konkursie polonistycznym "O złote pióro". Nagrody 28 kwietnia br. wręczył w imieniu starosty Piotra Lecha kierownik wydziału oświaty milickiego starostwa, a zarazem przewodniczący komisji konkursowej, Dariusz Duszyński. W tym roku najlepszą pracę napisała uczenica klasy 6a z SP nr 2 w Miliczu - Klaudia Waligóra.

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II

strostwo0427Z okazji kanonizacji Jana Pawła II 26 kwietnia br. w tzw. małym kościele odbył się koncert w wykonaniu chóru i muzyków Filharmonii Wrocławskiej zorganizowany przez Starostę Milickiego i parafię pw. Świętego Michała Archanioła. By uczcić doniosłość wniesienia na ołtarze papieża Polaka na Starostwie Powiatowym w Miliczu zawisły 3 flagi papieskie, a na masztach 2 flagi narodowe.

Zakończenie roku szkolnego dla abiturientów

IMG 265625 kwietnia br. w trzech milickich szkołach ponadgimnazjalnych miały miejsca uroczystości zakończenia roku szkolnego dla abiturientów, którzy w maju przystąpią do matury. Każdy maturzysta został zaopatrzony przez Starostę Milickiego w długopis z napisem "Powiat milicki życzy powodzenia!" Jak podkreślali dyrektorzy oraz sam starosta P.Lech, od kiedy powiat rozdaje takie długopisy, nasi maturzyści osiągają badzo wysoką zdawalność. Staroście towarzyszył kierownik Wydziału Oświaty i Promocji milickiego starostwa, D.Duszyński.

Starosta Piotr Lech na konwencie

W dniach 23-24 kwietnia br. starosta P.Lech przewodniczył konwentowi powiatów dolnośląskich w Niemczy. Głównym tematem były sprawy finansów, w tym "słynny" art. 243 ufp. Tam też obyło się spotkanie Stowarzyszenia Powiatów Dolnego Śląska, powołanego w celu modernizacji powiatowych geodezji w ramach środków unijnych, z udziałem geodetów powiatowych, podczas którego starosta P.Lech zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego, tłumacząc to nadmiarem obowiązków. Przypomnijmy, że nasz starosta jest przewodniczacym konwentu, członkiem zarządu Związku Powiatów Polskich, przedstawicielem Dolnego Śląska w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, a także sekretarzem dolnośląskich struktur Platformy Obywatelskiej.

Informacja ze182 posiedzenia Zarządu Powiatu

22.04.2014 r. zarząd podjął uchwałę w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w powiecie milickim na maj i czerwiec, zapoznał się z programem obchodów Święta 3 Maja oraz z koncepcją przebudowy drogi powiatowej w Sławoszowicach (ul. Kolejowa i 3 Maja).

Reklama powiatowych bibliotek

IMG 1937Przy I Liceum Ogólnokształcącym im. AK w Miliczu, gdzie mieszczą się powiatowe biblioteki pedagogiczna i publiczna, stanęła ponaddwudziestometrowa reklama tych instytucji nauki i kultury, przysłaniając przy okazji nieotynkowane i niezadbane ściany garaży i komórek z sąsiedztwa szkoły. Teren przy reklamie bibliotek obecnie pełni rolę jednej z dróg dojazdowych do budowanej hali sportowej, gdy budowa zostanie zakończona, i on będzie uporządkowany.

Starosta Milicki zaprasza na koncert z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II

plakatpapiez

Wspólna promocja ścieżek rowerowych

IMG 187522 kwietnia br. w milickim CEE odbyło się spotkanie w sprawie wspólnej promocji budowy ścieżek rowerowych w pólnocnej części województwa dolnośląskiego, które powstaną za środki unijne z nowej perspektywy budżetu UE. W spotkaniu wzięli udział starosta milicki, wicestarosta trzebnicki, burmistrzowie Żmigrodu, Prusic i Wołowa, przedstawiciel wójta Cieszkowa, prezes Stawów Milickich oraz kierownik wydziału oświaty i promocji milickiego starostwa. Następnie wszyscy udali się obejrzeć konczącą się już budowę infastruktury turystycznej nad zalewem oraz przystanek ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej.

P.Lech wita nowego komendanta

powitanie 18 04 14r 4Piotr Lech, Starosta Milicki, na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji wziął udział 18 kwietnia w powitaniu nowego komendanta policji w Miliczu, inspektora Roberta Grabkowskiego. Komendant otrzymał od starosty długopis z napisem "Powiat milicki życzy powodzenia" w etui z herbem powiatu.

(zdjęcia dzięki uprzejmości milickiej policji)

Informacja ze 181 posiedzenia Zarządu Powiatu

15.04.2014 r. zarząd podjął uchwały: w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok; w sprawie sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Stawcu (nr 34/2 AM – 1 o pow. 2,40 ha, cena wywoławcza 60.000 zł, co stanowi 63,5 % wartości ustalonej w pierwszym przetargu); w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej położonej w Sułowie (nr 584 AM-5 o pow. 2.8644 ha, cena wywoławcza 1.250.000 zł, co stanowi około 52 % wartości ustalonej w pierwszym przetargu); w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu oraz Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu. Ponadto zarząd przyjął bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

Konkursy na dyrektorów

Zarząd Powiatu 14 kwietnia podjął uchwałę o przeprowadzeniu konkursów na dyrektorów I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu oraz Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu. Oba konkursy zaplanowano na 14 maja br. Szczegóły na BIP powiatu milickiego.

Milion na drogi

Nasz powiat pozyskał ponad milion zł na inwestycje drogowe z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Między innymi z tych środków zostną wyremontowane 3 drogi: 2,4 km drogi od Nowego Folwarku do granicy województwa; 4,1 km drogi Biały Kał - Olsza - Wilkowo do granicy powiatu; 1 km drogi Janisławice - Stara Huta.

Nowy wojewoda w Miliczu

IMG 110214 kwietnia br. na zaproszenie Piotra Lecha, starosty milickiego, Ziemię Milicką odwiedzili: wiceminister administracji i cyfryzacji S.Huskowski, poseł M.Jaros i nowy wojewoda Tomasz Smolarz. Wiceminister spotkał się w Cieszkowie z wójtem I.Miecznikowskim i ks. L.Wilczyńskim, zadeklarował pomoc w rozwiązaniu pojawiających się problemów przy rozliczaniu dofinansowania renowacji kościoła WNMP; rozmawiał także z władzami gminy o szansach, możliwościach, a także zagrożeniach stojących przed najmniejszymi samorządami na Dolnym Śląsku. Następnie udał się na spotkanie wojewody z samorządowcami północnej części województwa dolnośląskiego, które miało miejsce w milickim starostwie. Przybyli na nie przedstawiciele powiatu milickiego - przewodniczący Krzysztof Osmaelak, członkowie zarządu starostowie Piotr Lech i Władysław Szydełko, Leon Patkowski, trzebnickiego - starosta R.Adach, burmistrzowie Obornik Śląskich S.Błażewski, Wołowa - D.Chmura, Prusic - I.Bandrowicz, Twardogóry J.Bernacki, wójt Cieszkowa - I.Miecznikowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu - Piotr Czajkowski. Poruszano problemy z zakresu bezpieczeństwa, transportu oraz ustroju samorządu. Wojewoda poinformował także, że wniosek powiatu milickiego w ramach NPPDL na budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu otrzyma dofinansowanie.W Centrum Edukacji Ekologicznej wojewoda zjadł obiad z radnymi Milicza. Później wojewoda Smolarz oraz poseł Jaros, będący jednocześnie szefem dolnosląskiego sztabu wyborczego PO, przez ponad 2 godziny rozmawiali z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej z powiatu milickiego.