Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 23 stycznia 2020r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 23 stycznia 2020r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w MIliczu.

Zawiadomienie

Apel do hodowców drobiu!

image22985-1 2

Zarząd Powiatu Milickiego ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłosił nabór na stanowisko

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Krośnicach

Szczegółowe informacje na stronie www.bip.milicz-powiat.pl

Termin składania ofert upływa – 20 stycznia 2020 r. o godz. 15.00

Życzenia Bożonarodzeniowe

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Powiatu Milickiego - 30 grudnia 2019r. godz 14:00 - Centrum Edukacji Ekologicznej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 30 grudnia 2019r. Centrum Edukacji Ekologicznej

ZAWIADOMIENIE

Otwarcie drogi w Grabownicy

Dzisiaj o godzinie 13.00 oficjalnie otwarta została świeżo wyremontowana droga z Grabownicy w kierunku Droździęcina i dalej Goszcza. Droga wcześniej zwana „drogą wstydu” zmieniła się w drogę dumy.

Koszt całej inwestycji wyniósł nieco ponad 2,7 mln złotych, z czego połowa kwoty uzyskana została w formie dotacji zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego. Natomiast kwota środków własnych to ponad 1,3 mln zł, na którą złożyła się Gmina Krośnice oraz Powiat Milicki.

Podczas uroczystego otwarcia obecni byli wszyscy włodarze samorządów powiatu milickiego współpracujący w projekcie odbudowy dróg lokalnych.

13 grudnia, uroczystość pod Krzyżem Solidarności

„13 grudnia pod Krzyżem Solidarności spotkaliśmy się nie po to, by upamiętnić stan wojenny z 1981 r., ale by uhonorować jego Ofiary, nie tylko poległych, broniących swoich zakładów pracy i zakatowanych na śmierć, ale również więzionych, bitych, internowanych oraz represjonowanych”.

Takie słowa padły podczas uroczystości pod Krzyżem Solidarności na ul. Krotoszyńskiej w Miliczu z okazji upamiętnienia wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju. Był to czas, gdy ludzie stawali się bohaterami, ale i też oprawcami. Czas, w którym Polak stanął naprzeciw Polakowi, brat przeciw bratu.

Między innymi taką ofiarą stanu wojennego był świętej pamięci Stanisław Jach, którego imię od dwóch lat nosi ten skwer – miejsce tak ważne dla ludzi milickiej Solidarności.
Przed nami rok 2020 i wielkie rocznice: 40-lecia Solidarności, 30-lecia polskiej samorządności i 100-lecia Bitwy Warszawskiej, która o 25 lat opóźniła rozlanie się komunizmu po Europie.

Na wniosek lokalnych środowisk solidarnościowo-patriotycznych Burmistrz Gminy Milicz, Piotr Lech zainaugurował rozpoczęcie obchodów Gminnego Roku Solidarności i Samorządności. Podczas świętowania wszystkich rocznic państwowych i narodowych będziemy akcentować te trzy ważne wydarzenia, gdyż jedno wynika z drugiego, a wszystko się zazębia...

Zawiadomienie o XV sesji Rady Powiatu Milickiego - 19 grudnia 2019r. godz 14:00 - Centrum Edukacji Ekologicznej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych - 17 grudnia 2019r godz. 11

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Miliczu.                  

Porządek obrad:

  1. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu posiedzenia komisji z dnia 13.11.2019r.
  4. Opiniowanie projektów uchwał:

    Czytaj więcej...

UWAGA

UWAGA

INFORMUJEMY, ŻE DNIA 24.12.2019 R. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BĘDZIE OBSŁUGIWAŁ INTERESANTÓW DO GODZ. 12:00.

DNIA 31.12.2019 R. ZE WZGLĘDU NA INWENTARYZACJĘ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BĘDZIE NIECZYNNY.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

UWAGA

Z dniem 01.01.2020 r. w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 71 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

  1. Po art. 140ma dodaje się art. 140mb w brzmieniu:

„Art. 140mb. Kto:

  1. będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- PODLEGA KARZE PIENIĘŻNEJ W WYSOKOŚCI OD 200 DO 1000 ZŁ.

Podziękowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień dla Starosty Milickiego

249510329464498 249510337792102