Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Msza św. w intencji samorządowców

IMG 055727 maja br. w dniu Święta Samorządu Terytorialnego tak zwanym małym kościele w Miliczu odbyła się msza święta w intencji powiatowych samorządowców. 

Nowa książka wydana przez Starostwo Powiatowe w Miliczu

IMG 0872"Powiat milicko-żmigrodzki nad Baryczą" - tak brzmi polski tytuł niemieckiej książki, w której dawni mieszkańcy z nostalgią wspominają ziemie nieistniejącego dziśspowiatu. Prezentacja i promocja nowej książki wydanej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu odbyła się podczas obchodów Święta Samorządu Lokalnego 27 maja w nowo wybudowanym Centrum Edukacji Ekologicznej.  Wydawnictwo z 1965 r. przetłumaczył I.Kowalski, a zredagował i zrobił korektę W.Zdobylak. W trakcie urocztości, którą swoją obecnością uświetnili  przedstawiciele Ziomkowstwa Milicko-Żmigrodzkiego z Niemiec, głos zabrali Starosta Piotr Lechi, Hans Joachim Nitschke oraz tłumacz Ireneusz Kowalski. Książka została wydana ze wsparciem środków europejskich. 

Udane Święto Samorządu Terytorialnego

IMG 0654W obecności Marszałka Województwa Dolnośląskiego, R.Jurkowlańca, posła na sejm, M.Jarosa, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, B.Pawłowicz, starostów, burmistrzów, wójtów, radnych, kierowników jednostek powiatowych, gości z Niemiec z Ziomkostwa Milicko-Żmigrodzkiego obchodzono w nowo wybudowanym Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP w Miliczu Święto Samorządu Terytorialnego, przypadające na dzien 27 maja, w rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych w 1990 r., oraz 15-lecie powiatu milickiego.

Bardzo ciekawy wykład wygłosił ekspert Związku Powiatów Polskich, M.Wójcik. Do zgromadzonych przemawiał także marszałek. O swoich kadencjach i ówczesnej sytuacji wspominali pierwszy burmistrz Milicza J.Wierzowiecki i pierwszy strosta J.Kwiecień.

 

CEE otwarte

IMG 0697Dolnośląski Kurator Oświaty, B.Pawłowicz, Starosta Milicki, P.Lech, oraz wykonawca powiatowej inwestycji, przecięli wstęgę i tym samym dokonali otwarcia nowo wybudowanego Centrum Edukacji Ekologicznej, które powstało w miejscu chlewika dawnej bursy szkolnej. Budowa centrum obejmowała także zagospodarowanie terenu wokół, powstały trawniki, miejsca parkingowe oraz droga dojazdowa wyłożona kostką. O estetykę tego miejsca, nasadzenia drzew i krzewów, wystrój wnętrza zadbała dyr. Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego, w którego skład weszło CEE. Centrum posiada 90-metrową salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny, nowoczesną pracownię przyrodniczą, a także 3 toalety oraz zaplecze kuchenno-szatniowe i korytarz z "recepcją". Przy okazji ocieplono i położono nową elewację na stołówce i kuchni. Uroczystość otwarcia CEE miała miejsce 27 maja br. podczas obchodów Święta Samorządu Terytorialnego.

                                                       

Czytaj więcej...

65. rocznica

pilecki

Stanowisko upamiętniające ludobójstwo

wolynRada Powiatu przyjęła 23 maja 2013 roku jednogłośnie uchwałę w sprawie stanowiska upamiętniającego ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej w latach 1939 - 1945:

Stanowisko Rady Powiatu w Miliczu upamiętniające ofiary zbrodni, na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 1939 – 1945, dokonanej przez Ukraińską Armię Powstańczą i miejscową ludność ukraińską

70 lat temu ludność polska zamieszkała na Kresach Rzeczpospolitej, przede wszystkim Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, została zdradziecko i niezwykle brutalnie zaatakowana przez zorganizowane bandy OUN i UPA. Ludobójstwo dokonane na bezbronnej ludności polskiej, a także żydowskiej, czeskiej i węgierskiej, nie ma precedensu w nowożytnej historii Europy. Ofiarami niezwykle wyszukanych morderstw i tortur padały kobiety, dzieci, nie oszczędzano niemowląt. Bandyckie napady trwały od 1939 roku, jednak ich największe nasilenie i zmasowany atak nastąpiły w 1943 roku, przede wszystkim w niedzielę 11 lipca. Wówczas w sposób metodyczny, w skoordynowanej akcji, wymordowano ludność ponad 100 polskich miejscowości. 
Z tego względu Rada Powiatu w Miliczu apeluje do Sejmu Rzeczypospolitej o przyjęcie zgodnej z prawdą historyczną uchwały w 70. rocznicę „krwawej niedzieli” 11 lipca 1943 roku – apogeum ludobójstwa, dokonanego w zorganizowany i odgórnie kierowany sposób przez ukraińskich nacjonalistów na mieszkańcach Kresów Wschodnich II RP. Jako reprezentanci społeczeństwa, które w zdecydowanej przewadze wywodzi się z terenów wschodnich II RP, wśród którego pamięć o bestialskich mordach na naszych rodakach jest wciąż żywa, oczekujemy godnego uczczenia pamięci pomordowanych rodaków, oczekujemy należytego i prawdziwego nazwania tych wydarzeń. Ani interesy polityczne, ani doraźne strategie nie mogą wziąć góry nad bolesną i pełną cierpienia prawdą historyczną. Fałszowanie przeszłości i zamazywanie faktów nigdy nie będzie dobrą podstawą pojednania i porozumienia.
Rada Powiatu Milickiego popiera również propozycję wysuniętą przez rodziny osób zamordowanych podczas tzw. rzezi wołyńskiej, aby ustanowić 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. 

Milicz, 23 maja 2013

Odebrali krzyże z rąk wojewody

 ODZ4H.Wachowiak i W.Tomaszewski odbebrali z rąk wojewody 24 maja br. przyznane im przez Prezydenta RP Krzyże Wolności i Solidarności. O nadanie tych odznaczeń wystąpił do wrocławskiego IPN starosta P.Lech, który uczestniczył w uroczystości zorganizowanej w urzędzie wojewódzkim. 

Cały materiał wideo z uroczystości dostępny na stronie www.tvpm.pl

Apteka w MCM będzie pracować w soboty

Spółka prowadząca aptekę w MCM zwróciła się do Rady Powiatu, by ta zmieniła swoją wcześniejszą uchwałę, która nakazała ww. aptece pracować w soboty. Spółka odwoływała się do argumentów ekonomicznych. Radni utrzymali jednak w mocy swoją decyzję. 

Zmiany w pensum nauczycieli specjalistów

Radni na sesji 23 maja przegłosowali uchwałę, która zmieniła tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy dla zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, ustalając go na 30 godz. tygodniowo (dotychczas 22 godz.), oraz nauczycieli bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej, ustalając go na 36 godz. (dotychczas 35 godz.). Zmiany będą obowiązywać od 1 września br. Usprawni to min. dostęp uczniów do fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Absolutorium dla zarządu!

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za 2012 rok na sesji Rady Powiatu 25 maja stosunkiem głosów 9 do 2.

Pełen materiał z 27 sesji Rady Powiatu znajduje się na stronie www.tvpm.pl

Rada Powiatu wygasiła mandat radnej

Rada Powiatu na sesji 23 maja wygasiła mandat radnej H.Skrzyneckiej. Uczyniła to na jej prośbie po tym, jak radna została wiceburmistrzem Milicza.

W.Cerazy uhonorowany przez Radę Powiatu

Uczeń Technikum Leśnego w Miliczu W.Cerazy został uhonorowany przez Radę Powiatu podczas sesji 23 maja br. za zajęcie 3 miejsca w Mistrzostwach Polski w badmintonie. W.Cerazy otrzymał m.in. statuetkę ze swoim imieniem oraz napisem "Wybitny sportowiec Ziemi Milickiej".

Wspólne posiedzenie komisji rady

Radni na wspolnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał przygotowane przez Zarząd Powiatu, w tym projekt uchwały o udzieleniu absolutorium. Największa dyskusja rozgorzała przy omawianiu projektu uchwały ustalającej tygodniowy obowiązkowy wymiar pracy dla psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych pracujacych w szkolach powiatowych na 30 godz. tygodniowo (dotychczas były 22 godz.).