Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Aktualności

Zapraszamy do udziału w I Turnieju Nalewek Doliny Baryczy

Do niedzieli do godz. 13 można zgłaszać swoje nalewki do I Turnieju Nalewek Doliny Baryczy. Regulamin w lewym menu naszej strony www.

Zapraszamy na I Bieg Karpia i XXXIII Bieg Baryczan pod patronatem Starosty Milickiego i Prezesa "Stawy Milickie" SA

Starosta Milicki i Prezes spółki "Stawy Milickie" objęli patronat nad tegorocznymi Biegami Baryczan oraz Karpia i zobowiązali się do ich współ- oraz sfinansowania. Biegi mają promować zalety natury Doliny Baryczy, dlatego też ich trasę wyznaczono na dukty leśne i wokół stawów "Ostoi". Serdecznie zapraszamy, zapisy do godz, 10,50 w niedzielę. Organizatorem biegów jest milicki Klub Biegacza "Orzeł" z pomocą Starostwa Powiatowego oraz milickich szkół ponadgimnazjalnych.

Marszałek na rozpoczęciu roku szkolnego w ZS

IMG 0403Marszałek Województwa Dolnosląskiego, Rafał Jurkowlaniec, otworzył rok szkolny w Zespole Szkół w Miliczu. To wyróżnienie szkoła zawdzięcza uruchomieniu nowego kierunku kształcania - technika rybaka śródlądowego. Marszałek powodzenia życzył wszystkim uczniom, jednak główną uwagę skupił na nowej klasie, jedynej tego typu nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w kraju. Wreczył uczniom tego technikum markowe plecki oraz powiedział, że ani oni, ani ich rodzice nie będą żałować tej decyzji, gdyż przed spółką "Stawy Milckie" rysuje się bardzo dobra przyszłość. List  do uczniów nowo utworzonej szkoły skierował również wiceminister rolnictwa. 

Rozpoczęcie roku szkolnego

IMG 0388O godz. 9 w I LO im. AK, o godz. 9.30 w SOSW i  o godz. 10 w ZS im. T.Kościuszki rozpoczęły się uroczystości otwarcia nowego roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez powiat. Podczas przemowy w I LO starosta P.Lech część wystąpienia poświęcił nowym projektom skierowanym do oświaty, na których realizację starostwo otrzymało środki unijne: o laptopach wraz opłaceniem internetu dla kilkudziesięciu uczniów, o płatnych stażach dla uczniów w powiatowych jednostkach oraz o projekcie ORE dotyczącym doskonalenia nauczycieli.

Powiatowe obchody 31 sierpnia

IMG 0066Powiatowe obchody 33 rocznicy podpisania porozumien sierpniowych rozpoczęły się punktualnie o godz.12. Przy opuszczonych sztandarach I LO, ŚZŻAK i "Solidarności" wysłuchano hymnu państwowego. Starosta P.Lech w swoim wystąpieniu przypomniał tamte chwile i wydarzenia, oddał hołd zmarłym działaczom milickiej "Slidarności" oraz podziękował tym, którzy tworzyli tu pierwszą i drugą "Solidarność". Głos zabrał również weteran milickiej "Solidarności", Józef Petryków. Swoje wystąpienie zakończył modlitwą za ojczyznę ks. P.Skargi. Organizatorzy umożliwili także zabranie głosu jednemu z dwóch protestujących przeciwko obecnej polityce władz państwowych. Mówił on m.in., że nie wszystkie postulaty Sierpnia'80 zostały zrealizowane, a pracownikom nadal dzieje się krzywda. Po złożeniu kwiatów pod krzyżem, prowadzący zakończył uroczystości.

Promocja książki w KOM

Zdjęcia z promocji książki "Przez stawy i lasy Doliny Baryczy", która miała miejsce w milickim KOM 30 sierpnia br.

Dzień Wolności i Solidarności

Starostwo 35 201331 sierpnia to Dzień Wolności i Solidarności ustalony przez Sejm RP na pamiątkę podpisania tzw. porozumień gdańskich, na mocy których powstał ruch społeczny oraz niezależny od komunistów związek zawodowy noszący nazwę "Solidarność". Było to tak potężnym ciosem w ówczesny ustrój polityczny, że w ostateczności doprowadziło do upadku komunizmu nie tylko w Polsce, ale i Europie.

Informacja z 149 posiedzenia Zarządu Powiatu 27.08.2013 r.

Zarząd uroczyście wręczył akty nadania stopni awansów zawodowych nauczycielom szkół prowadzonych przez powiat. Zapoznał się z bieżącymi sprawami Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, które przedstawił prezes M.Gołąb. Podjął decyzję o odwołaniu M.Biardzkiego z funkcji reprezentanta MCM w Radzie Nadzorczej Medica Milicz sp. z o.o., jednocześnie zaakceptował i rekomendował kandydaturę M.Maciejaka na członka Rady Nadzorczej ww. spółki. Przedmiotową uchwałę w tej sprawie  podejmie Zgromadzenie Wspólników MCM sp. z o.o. Zarząd przyjął informacje o przystąpieniu do opracowania koncepcji zmiany organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ulicy Wrocławskiej do skrzyżowania z ulicą Kościuszki).

Sesja Rady Powiatu w CEE

IMG 9813Podczas sesji 29 sierpnia radni przegłosowali wszystkie uchwały będące w porządku obrad, w tym uchwałę nowelizującą budżet w związku zwiększymi dochodami powiatu. Za nim jednak przystąpiono do głosowania, ślubowanie złożył nowy radny - Piotr Zajiczek, który otrzymał mandat po radnej H.Skrzyneckiej, pełniącej obecnie funkcję wiceburmistrza. W następnej części obrad swoje wystąpienie miał Powiatowy Lekarz Weterynarii, poinformował m,in., że największym zagrożeniem obecnie jest dodawanie antybiotyków do pasz zwierząt. Na zakończenie posiedzenia radnych zaproszono na 14 już Święto Karpia Milickiego. Sesja po raz pierwszy odbyła się w nowo wybudowanym Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP.

Wyniki egzaminu zawodowego w Zespole Szkół lepsze o 15% od średniej na Dolnym Śląsku!

Uczniowie technikum Zespołu Szkół, zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, znów zdali go bardzo dobrze, a ich średnia zdawalność  jest  o ok. 15% wyższa od średniej na Dolnym Śląsku. Najlepiej w tym roku egzamin zdali technicy ekonomiści – 100% (na Dolnym Śląsku 78%), hotelarze – 95,7% (77,6%), informatycy – 75% (51%), technik pojazdów samochodowych – 60% (55%). Na tle pozostałych nieco słabiej wypadli technicy architektury krajobrazu, spośród których zdał co drugi (52,6%), ale i tu zdawalność była wyższa niż na Dolnym Śląsku (43%).

Posiedzenie Zarządu SGTWTiDB

IMG 976828 sierpnia w milickim CEE odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Prezes Inga Demianiuk-Ozga z LGD mówiła o pracach nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 w kontekście stworzenia osobnej osi priorytetowej "Rozwoju Lokalnego Kierownego przez Społeczeństwo" (RLKS). Zarząd jednogłośnie poparł stanowsko Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD w sprawie RLKS, ponadto omówił realizowane przez stowarzyszenie projekty: festiwal muzyki kameralnej i organowej oraz renowację ścieżki rowerowej R-9. Jednogłosnie poparł też propozycję wójta Cieszkowa, by przyjąć stanowsko w sprawie zapowiadanej likwidacji linii kolejowej Krotoszyn - Wrocław. Przebywającego w tym czasie w Warszawie na posiedzeniu zarządu ZPP starostę P.Lecha reprezentował kier. wydz. oświaty i promocji.

Starosta zaprasza...

Starostwo 35 2013

Po obradach komisji

IMG 9488Wszystkie przewidziane porządkiem obrad projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych obu komisji Rady Powiatu. Ponadto o sytuacji szpiatala mówił prezes spółki MCM, a o stanie oświaty u progu nowego roku szkolnego kier. wydz. oświaty. A.Szatkowska zwróciła się do radnych z apelem o możliwość kupna przez stowarzyszenie krośnickiej "piątki", gdzie obecnie są mieszkania przygotowawcze dla usamodzielniających się niepełnosprawnych, za symboliczną złotówkę. Jak twierdziła prezes stowarzyszenia, własność umożliwi jej ubieganie się o środki unijne na remont obiektu.