Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Aktualności

Zagospodarowanie terenu przy ZS i PCEiPP

IMG 5884Dziś 29 października rozpoczęto prace zagospodarowujące teren przy Zespole Szkół im. T.Kościuszki i Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu. Prace ciężkie przy usuwaniu zniszczonych słupów, krawężników i wyklanych betonem ścieżek oraz utworzenie nowych wykona firma budowlana Novbau, natomiast nowych nasadzeń dokonają uczniowie klas architektury krajobrazu według projektu nauczycielki tego technikum, A.Knaź. Zaniedbany i zniszczony podczas prac ziemnych teren zyska nową jakość i będzie cieszył oko nie tylko uczniów i pracowników ZS i PCEiPP, ale także klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, stołówki "Lawendowy Zakątek",  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także uczniów i nauczycieli gminnej szkoły muzycznej.

Dziękujemy, Panie Tadeuszu!

Tadeusz Mazowiecki28 października zmarł Tadeusz Mazowiecki, miał 86 lat. Był pierwszym niekomunistycznym premierem od czasów II wojny światowej, wybranym po wyborach 4 czerwca 1989 r.  Współtwórca niepodległości. Wieloletni poseł na Sejm RP, doradca L.Wałęsy podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., wybitny opozycjonista, współzałożyciel oraz przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności, ostatnio doradca Prezydenta RP B.Komorowskiego, Kawaler Orderu Orła Białego.
Dziękujemy, Panie Tadeuszu!

Samorządowcy na ścieżce rowerowej

28 października na terenie powiatu milickiego przebywała delegacja samorządowców z powiatów łęczyckiego i kutnowskiego. Po spotkaniu w starostwie goście wraz ze starostą P.Lechem i pracownikami starostwa udali się w teren, by zobaczyć ścieżkę rowerową trasą dawnej kolejki wąskotorowej, ponieważ chcieliby podobną wybudować w swoich powiatach. Zobaczyli miejsca postojowe przy ul. Przemysłowej, EKO, tu zachwycili się plenerowym akwarium, oraz w Praczach i Postolinie.

 

Powiatowe obchody Święta Niepodległości

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości 11 listopada obywać będą się na terenie I LO im. AK w Miliczu w godzinach od 14 do 18 i mają być kulminacją obchodów przypadającej w tym roku 70. rocznicy rzezi na wschodnich Kresach II RP. Obchody rozpocznie wykład na temat tamtych wydarzeń wygłoszony przez prof. S.Nicieję z Uniwersytetu Opolskiego, następnie zaplanowano wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego, po czym w auli szkoły będzie miała miejsce msza św. z udziałem Chóru Politechniki Wrocławskiej. Po mszy nastąpi odsłonięcie i poświęcenie obelisku upamiętniającego Polaków zamordowanych na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce (napis na tablicy zaproponowali członkowie stowarzyszenia Kresowiaków) z udziałem orkiestry. Po harcerskim Apelu Poległych wszyscy uczestnicy obchodów zostaną ugoszczeni wojskową grochówką. W planach jest także zorganizowanie tego dnia święta ul. 11 Listopada.

Zjazd "Solidarności" w milickim LO

DSC0201525 października Starosta Piotr Lech jako gospodarz Ziemi Milickiej przywitał delegatów XXV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność", które po raz pierwszy odbywa się w Miliczu w auli I LO im. AK. Było to możliwe dzięki wzorowej współpracy Starostwa Powiatowego z milickim oddziałem związku, na którego czele stoi Ryszard Bartnicki. Starosta mówił m.in. o swojej przygodzie z "Solidarnością". Zjazd rozpoczęto od wręczenia związkowego wyróżnienia prof. Włodzimierzowi Sulei, do niedawna szefowi wrocławskiego IPN, za działalność opozycyjną w latach PRL oraz naukową popularyzującą walkę "Solidarności" z komuną. Na sali wśród gości byli m.in. członkowie Zarządu Powiatu Marek Warkocz i Leon Patkowski oraz przewod. Rady Powiatu Krzysztof Osmelak, a także wielu zasłużonych dla związku mieszkańców powiatu. W kuluarach na delegatów czekały materiały promujące powiat oraz 100 egzemplarzy książki wydanej przez starostwo w 2010 r. "Solidarna Ziemia Milicka". Obiad delegaci zjedli w PCEiPP, podczas którego królował karp milicki.

Uroczyste wręczenie stypendiów

IMG 520624 października w Centrum Edukacji Ekologicznej starosta P.Lech i przewod. Rady Powiatu K.Osmalek wręczyli akty stypendialne następującym uczniom: ZS - Patrykowi Smykowskiemu, Adrianowi Dwojakowi, Jackowi Jachimczakowi, Katarzynie Bielickiej, Tomaszowi Wasielewskiemu, Sandrze Mariasz, Bartoszowi Stawinodze, Karolinie Fassie, Sylwii Szubert, Paulinie Kantorek, Małgorzacie Siwiec i Aleksandrze Rudawskiej; uczniom I LO - Poli Dziedzic, Darii Głogosz, Klaudii Iwanickiej, Joannie Kokot, Angelice Kurczakowskiej, Monice Kurowskiej, Kacprowi Mielnikowi, Danielowi Miśkowi, Danielowi Nodze, Adamowi Połubkowi, Kamilowi Szewczykowi, Wojciechowi Wilkowi, Aleksandrze Wolarz, Agacie Wołk, Anecie Zimoch i Damianowi Zmyślonemu. Stypendia za szczególne osiągnięcia szkolne (nie tylko naukowe) wypłacane będą co miesiąc z wyrównaniem od września. W ZS wysokość 12 stypendiów wynosi po 180 zł miesięcznie, a I LO wysokość 16 stypendiów waha się od 130 do 150 zł.

III Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 28 paźdzernika 2013 o godz. 16.00 w KOM w Miliczu odbędzie się III Forum Organizacji Pozarządowych, które objęte zostałoa honorowym patronatem przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej - Jarosława Dudę oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Rafała Jurkowlańca

forum-gazeta

Notatka ze 156 posiedzenia Zarządu Powiatu z 17 października 2013 r.

Zarząd zapoznał się z planem strategicznym Milickiego Centrum Medycznego  sp. z o.o. (aktualizacją planu dot. lat 2013/2014) - referował prezes M.Biardzki. Podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody zarządowi spółki na wydzierżawienie pomieszczeń stanowiących własność MCM sp. z o.o. w Miliczu, znajdujących się w budynku C, zlokalizowanych na I piętrze, w celu zorganizowania i prowadzenia w pomieszczeniach laboratorium medycznego. Tematem obrad były także gwarancje powykonawcze dot. ścieżki rowerowej. Zarząd powołał doradcę metodycznego Małgorzatę Dziarko ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. W zakresie obowiązków zapisano sprawy wychowawcze oraz edukację regionalną i ekologiczną. Na zakończenie zapoznał się z programem uroczystości 11 Listopada.

Sieć współpracy i samokształcenia

IMG 466918 października w Centrum Edukacji Ekologicznej miało miejsce pierwsze posiedzenie Dyrektorskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia, które prowadził jej koordynator D.Duszyński. Podczas spotkania obywającego się w ramach projektu "Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w powiecie milickim" S.Wlazło poprowadził zajęcia ze szkolnej ewaluacji, Ł.Kluz prezentował platformę cyfrową obsługującą projekt, natomiast D.Duszyński omówił główne założenia sieci. Głos zabrał także starosta P.Lech.

Dolnośląska Siec Doradztwa Pozarządowego

szkolenie-gazeta

Remont dogi do Kuźnicy trwa

Nowy doradca metodyczny

dziarkoZarząd Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektorów SOSW, Dominiki Ugorek, i PCEiPP, Grażyny Kmiecik, powołał z dniem 16 października na okres do 31 sierpnia 2016 r.  nowego doradcę metodycznego, Małgorzatę Dziarko ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. W zakresie obowiązków zapisano sprawy wychowawcze oraz edukcję regionalną i ekologiczną.

Zintegrowany Informator Pacjenta

Zapraszamy do nowej zakładki na naszej stronie - Zintergrowanego Informatora Pacjenta NFZ, w którym można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat lecznictwa w naszym kraju. Zobacz koniecznie: https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/