Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Aktualności

Prace nad Strategią Powiatu Milickiego 2014-2020 rozpoczęte

Starosta Milicki, Rada Powiatu w Miliczu we współpracy z ARAW S.A. rozpoczęli opracowywanie Strategii Rozwoju Powiatu Milickiego 2014-2020. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 28 listopada 2013 r. (czwartek) w siedzibie Kreatywnego Obiekut Multifunkcyjnego w Miliczu, ul. Dądbrowskiego 3, początek o godzinie 17:00.

Czytaj więcej...

Remont schodów przed I LO im. AK

DSC02105Dzięki inicjatywie dyrektora S.Strzeleckiego rozpoczęto prace przy naprawie kamiennych zabytkowych schodów przed głównym wejściem do I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej. Prawie 85-letnie schody, dotąd tak gruntownie nieremontowane, są odnawiane na zlecenie firmy Brzozowscy (właściciela milickiej elektrociepłowni) w zamian za możliwość bezpłatnego położenia sieci grzewczej przez działkę szkoły.

Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi w Bartnikach

IMG 7896We wtorek 19 listopada tuż po godz. 14 dokonano otwarcia i poświęcenia nowo wyremontowanego odcinka drogi powiatowej przebiegajacej przez wieś Bartniki. Po przecięciu biało-czerwonej szarfy zgromadzeni goście wznieśli tost lamką szampana i na zaporszenie sołtys i rady sołeckiej udali się do wiejskiej świetlicy na poczęstunek.

Wspólnie po środki unijne

Gminy Wołów, Prusice, Żmigród i Cieszków oraz powiaty trzebnicki i milicki podjęły decyzję o stworzeniu kontraktu wojewódzkiego dla północnej części Dolnego Śląska, co pozwoli ubiegać się tym samorządom o specjalnie wyodrębnioną kwotę środków unijnych w ramach RPO z nowej perspektywy finansowej. W spotkaniu, które odbyło się 18 listopada w Urzędzie Miejskim w Wołowie, zdecydowano o powołaniu tzw. "małego ZIT-u", który 20 listopada odbędzie konsultacje w tej sprawie z wicemarszałkiem Jerzym Tutajem.   

Błąd na tablicy zostanie poprawiony

Na tablicy oddającej hołd Polakom pomorodownym przez ukraińskich nacjonalistów, której odsłonięcia dokonano 11 listopada br. podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości, znalazł się błąd. W części skrótu nazwy zbrodniczej oragnizacji ukraińskiej - zamiast OUN - pojawił się zapis - OUP. Odkryliśmy to dopiero w dniu uroczystości, a więc w czasie, gdy naprawa zaistniałej sytuacji nie była już możliwa. Błąd zostanie naprawiony i jeszcze w tym tygodniu tablica z właściwym zapisem pojawi się na obelisku. Czekaliśmy z tym, aż zwiędną kwiaty tak licznie złożone w świąteczny poniedziałek.
Uważamy, że to, co się stało, nie powinno mieć miejsca, ale uważamy również, że nie powinno kłaść się cieniem na wymowę i rangę tego ważnego dla mieszkańców naszego powiatu wydarzenia, jakim jest upamiętnienie ofiar ludobójstwa, o którym wielu chciałoby nie pamiętać. Wszystkich, którzy poczuli się urażeni zaistaniałą sytuacją, przepraszamy.

organizatorzy obchodów

Informacja ze 160 posiedzenia Zarządu Powiatu w Miliczu - 12 – 13.11.2013 r.

Zarząd podczas dwudniowych obrad przygotowywał projekt budżetu powiatu milickiego na 2014 r. Analizowano przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do wykonania w przyszłym roku; inwestycje, które przeprowadzi Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej; inwestycje oświatowe. Zarząd rozważał plany inwestycyjne dot. dróg  z uwzględnieniem planowanej „schetynówki” oraz remontów z odroczonym terminem płatności. Zapoznano się z planem finansowo-rzeczowym. Przyjął plan sprzedaży mienia powiatu i skarbu państwa. Zapoznał się z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Kierownik Wydziału Inwestycji przedstawił możliwości pozyskania środków w ramach ww. programu. Zarząd podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 350, 351/1, 351/3 AM – 1 w Sławoszowicach. Tematem obrad były też perspektywy rozwojowe MCM sp. z o.o., działania krótko- i długoterminowe oraz współdziałanie Fundacji na Recz Ziemi Milickiej i MCM sp. z o.o. Na zakończenie zarząd zapoznał się z założeniami do zmiany ustawy Prawo Budowlane.

Konsultacje RPO

2W piątek 15 listopada w milickim Centrum Edukacji Ekologicznej odbywały się Konsultacje społeczne dotyczące projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Podobne konsultacje odbywają się we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego. W obradach uczestniczyli przedstawiciele środowiska samorządowców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych powiatu milickiego, którzy zgłosili wiele ciekawych uwag oraz propozycji dotyczących zagospodarowania środków europejskich.

5-minutowa sesja

5 minut trwała XXX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Miliczu. Była poświęcona przyjęciu nowelizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2013 – 2025. Ma to związek z nowymi, bardziej restrykcyjnymi zapisami w ustawie o finansach publicznych. Nieco dłużej trwało współne posiedzenie komisji Rady Powiatu. Radni w większości poparli zmianę uchwały. W obradach uczestniczył długo nieobecny radny A.Korol.

XXX nadzwyczajna sesja

Przewodniczący Rady Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu w Miliczu zwołuje XXX sesję Rady Powiatu w Miliczu 14 listopada 2013 r. (czwartek) początek o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Czytaj więcej...

Informacja ze 159 posiedzenia Zarządu Powiatu w Miliczu - 5.11.2013 r.

Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu milickiego  - środowiskowego domu samopomocy. Ponadto zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Miliczu  w  sprawie zmiany uchwały nr XXIV/139/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej powiatu milickiego na lata 2013 – 2025 na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Zapraszamy na debatę Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS”

Zapraszamy na otwartą debatę kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy z kobietami aktywnymi zawodowo, która odbędzie się w piątek - 15 listopada w Restauracji "Parkowa" w Miliczu od godz. 9.30
Spotkanie zorganizowane przez DWUP we współpracy ze Starostwem dla wszystkich chętnych kobiet, a szczególnie dla kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy.

Jednym z punktów programu będzie pokaz i doradztwo profesjonalnych ekspertów w dziedzinie makijażu, fryzjerstwa i stylizacji. Specjaliści/wizażyści podpowiedzą jakie najczęściej błędy popełniamy w makijażu,w stylizacji włosów.

Udział w debacie jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Wyjątkowe obchody Święta Niepodległości

IMG 7364Wyjątkowo uroczysty i podniosły charakter miały powiatowe obchody Święta Niepodległości, przed i w I LO im. Armii Krajowej w Miliczu. Rozpoczęły się interesującym wykładem prof. Stanisława Niciei z Uniwersytetu Opolskiego, którego słuchali Kresowiacy oraz zainteresowani historią miliczanie, w wypełnionej po brzegi sali. Uroczystą asystę zapewnił udział Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz miliccy policjanci, którzy, przy Mazurku Dąbrowskiego w wykonaniu orkiestry i Chóru Politechniki Wrocławskiej, wciągnęli flagę państwową na maszt. Po przemowie starosty Piotra Lecha zebrani udali się do auli liceum na mszę św. w intencji Ofiar rzezi na Kresach II RP oraz Ojczyzny. Korowód prowadziły licznie zgromadzone poczty sztandarowe. Po mszy dokonano odsłonięcia obelisku poświęconego ofiarom ludobójstwa na Kresach, dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. Poświęcenia memoriału dokonał celebrans ksiądz Adrian Kosendiak. Wartę honorową pełnili żołnierze z bronią i strażacy z PSP. Uroczystości składania kwiatów towarzyszył ceremoniał wojskowy z dźwiękami werbli i trąbek. Chór wykonał dwa utwory żałobne, a miliccy harcerze z płonącymi pochodniami i pomocą orkiestry wojskowej poprowadzili Apel Pamięci. Po nim nastąpił krótki koncert orkiestry, natomiast zebranych zaproszono na wojskową grochówkę (wydano 300 porcji). Oświetlony zniczami kamień długo jeszcze podkreślał wyjątkowość święta i jego szczególnie uroczyste obchody.

Otwarcie drogi do Kuźnicy

IMG 63838 listopada br. w Kużnicy Czeszyckiej dokonano otwarcia nowo wyremontowanej drogi o łącznej długości ponad 7,5 km. To najdłuższy oddcinek drogi, jaki udało się powiatowi milickiemu odnowić w ostatnim czasie - mówił starosta P.Lech - i wspominał, że droga ta już na początku lat 90. była w opłakanym stanie, bo gdy jechał wówczas wizytować szkołę w Kuźnicy, taśma magnetofonowa wypadała mu z odtwarzacza na każdej dziurze. Przypomniał również, że drogę tę powiat chciał już wielokrotnie odnowić w ramach programów rządowych. Podziękował właścicielowi Piekarni Familijnej, który właczył się finansowo w naprawę drogi. Natomiast wicestarosta W.Szydełko przypomniał, że wg pierwotnego kosztorysu przebudowa tej drogi miała kosztować ponad 10 mln zł, a udało się ją wyremontować za "jedyne" 1,9 mln zł. Następnie drogę jak i obecnych poświęcił miejscowy proboszcz. Za wyremontowaną drogę w imieniu społeczności lokalnej podziękował radny powiatowy K.Gracz, przypominając, że na konieczny remont czeka teraz droga do Starej Huty. Po przecięciu wstęgi przez wykonawcę, wicetarostę, przewod. Rady Powiatu i W.Kowalczyka zebrani wypili po lampce szampana i udali się na plenerowy poczęstunek, który przygotowało PCEiPP w Miliczu.