Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Aktualności

Zapraszamy 13 grudnia

13grud

Nowa droga do Wężowic

IMG 94839 grudnia uroczyście otwarto i poświęcono 2,8-km odcinek drogi powiatowej w okolicach Zwierzyńca prowadzącej do Wężowic w gminie Cieszków. Gruntowa dotychczas droga po remoncie ma powierzchnię szutrową, a w przyszłości - jak obiecał wicestarosta W.Szydełko - zostanie pokryta asfaltem, gdy powiat upora się z najbardziej zniszczonymi drogami. Po poświęceniu, przecięciu biało-czerwonej wstęgi i tradycyjnym toaście szampanem zgromadzeniu udali się na mały poczestunek przy ognisku przygotowany przez Radę Sołecką Zwierzyńca.

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Zakończyło się kolejne szkolenie mające na celu podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych)  z terenu powiatu milickiego. Zorganizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

Św. Mikołaj w PCPR

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zawitał św. Mikołaj i obdarował prezentami wszystkie dzieci z rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo–wychowawczej z terenu powiatu milickiego, przy okazji składał życzenia od Starosty Milickiego, Piotra Lecha, Zarządu Powiatu oraz dyrektor PCPR.

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

5 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Miliczu obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Omawiano sprawy bezpieczeństwa osób i mienia w okresie zimowym. Między innymi poruszono temat bezdomności, zimowego utrzymania dróg i zagrożeń przy używaniu tzw. fajerwerków.

Fundacja w "Szlachetnej paczce"

paczkaFundacja na Rzecz Ziemi Milickiej przekazała 17 paczek z ubraniami, zabawkami, jedzeniem i środkami czystości 7-osobowej rodzinie z terenu powiatu milickiego w ramach ogólnopolskiej akcji "Szlachetna paczka".

31 sesja Rady Powiatu za nami

IMG 9318Podczas sesji radni większością glosów przyjęli wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad. Najwięcej dyskusji wywołała i zbudziła emocji uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego  na nieruchomości stanowiącej mienie powiatu milickiego, czyli przeniesienie obciążenia hipotecznego (na zabezpieczenie kredytu Nordea Bank na spłacenie pozostałego po dotacji z Planu B długo zlikwidowanego ZP ZOZ-u) z działek, które nabył szpital oraz z nieruchomości w Krośnicach na inne nieruchomości powiatowe. Wicestarosta i członkowie Zarządu Powiatu długo i mozolnie tłumaczyli m.in. to, że Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej powstała przede wszystkim po to, by "zdjąć" dług szpitala z budżetu powiatu, gdyż jego wysokość spowodowałaby, że nie można byłoby realizować żadnych inwestycji, a coroczny budżet uchwalałaby nie Rada Powiatu a RIO; natomiast dług "wypracowany" nie przez powiat, tylko ZP ZOZ, na który wpływ zarządu w myśl ustawy był ograniczony, trzeba spłacić i to jest realizowane. Po części glosowań swoje wystąpienie miał Powiatowy Rzecznik Konsumenta, który krótko, treściwie i ciekawie opowiadał o swojej pracy i ważnych problemach, jakimi się na co dzień zajmuje.

30-minutowe obrady połączonych komisji

komisjaluty
Bardzo sprawnie i szybko (pół godz.) przebiegły obrady połączonych komisji Rady Powiatu: Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa. Radni większością głosów wydali pozytywne opinie o przedłożonych im przez Zarząd Powiatu uchwałach.

Informacja ze 161 i 162 posiedzenia Zarządu Powiatu z 19 i 26 listopada br.

Zarząd podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok; w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. nieruchomości zabudowanej położonej w Sułowie – działka  nr 584 AM – 5); w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli rencistów i nauczycieli emerytów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat milicki; w sprawie okolicznościowego pamiątkowego medalu z okazji 25-lecia wolnej Polski; w sprawie upoważnienia  Moniki Szczepańskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Przyjął projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu w Miliczu  zaplanowaną na 05.12.2013 r. oraz zapoznał się z miesięczną informacją finansową Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., którą przedstawił prezes M.Biardzki.

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

2 grudnia w starostwie spotkała się komisja złożona z przedstawicieli związków zawodowych ("Solidarność" i ZNP) oraz starostwa, która rozpatrzyła wnioski o przyznanie świadczeń pieniężnych. Przyznano 9 świadczeń w wysokości od 800 do 1400 zł.

XXXI sesja Rady Powiatu

Posiedzenie XXXI sesji Rady Powiatu w Miliczu odbędzie się 5 grudnia  2013 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b, początek o godz. 14.00. Dzień wcześniej od godz. 13 w sali konferencyjnej starostwa obradować będą wspólnie komisje rady.

Czytaj więcej...

Otwarcie drogi Milicz - Kaszowo

IMG 9136Poniedziałek 2 grudnia to kolejny dzień, w którym odbyła się uroczystość otwarcia następnego nowo wyremontowanego odcinka drogi powiatowej, tym razem od Milicza do Kaszowa. Jak przypomniał starosta P.Lech, droga ta - wybudowana 38 lat temu - nie była od tamtego czasu gruntownie remontowana, co powodowało, że powoli stawała się nieprzejezdna. O aspktach technicznych mówił wicestarosta W.Szydełko. Głos zabrał również przewodniczący Rady Powiatu, K.Osmelak. Radości z remontu drogi nie krył również ks. B.Buryła, który po modlitwie poświęcił ją jak i wszystkich zebranych. Po przecięciu biało-czerwonej wstęgi, czego dokonali soltys wsi, ksiądz, starosta, wicestarosta oraz przewodniczący Rady Powiatu, przyszedł czas na symboliczną lampkę szampana, następnie przybyli goście udali się do rozbitego przy drodze namiotu na posiłek przygotowany m.in. przez radę sołecką Kaszowa.

"Dyby na niby" ze Starostą Milickim