Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Podziękowania od Technikum Leśnego

S28C-113123110090

I LO odzyskało VAT

I Liceum Ogólnokształcące im. AK odzyskało podatek VAT za lata 2009/2010. Kwota 101 tys. zł zasili konto szkoły z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. Liceum odzyskało VAT samo bez pośrednictwa specjalizujących się w tym firm, pobierających często horrendalnie wysokie marże. To już druga szkoła powiatowa, wcześniej podatek ten Urząd Skarbowy zwrócił Zespołowi Szkół (ponad 250 tys. zł). Poza ww. wymienionymi kwotami powiatowe placówki oświatowe w 2013 r. zostały dodatkowo zasilone sumą 120 tys. zł z budżetu państwa, ponadto powiatowe szkoły realizują kilkusettysięczny projekt unijny "Milicka Akademia Rozwoju" (zajęcia pozalekcyjne), a PCEiPP warty 1,5 mln zł projekt doskonalący nauczycieli, oba  w całości finansowane z PO KL.

Wesołych Świąt

zyczenia swiateczne 2013

Obwieszczenie i rozporządzenie wojewody w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

fajerwerki

Studio Wschód

studioTVP Wrocław w Wigilię o godz. 18 nada kolejną audycję pn. Studio Wschód, które poświęcone są Kresom Wschodnim II Rzeczyposplitej, pomocy Polakom tam mieszkającym, renowacji polskich cmentarzy w ramach akcji  "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" itp. Wigilny program jest współfinansowany przez powiat milicki.

Przyjęto budżet powiatu na 2014 r.

IMG 0322Radni na sesji w CEE 19 grudnia br. przyjęli budżet powiatu na 2014 r. oraz uchwały okołobudżetowe, wcześniej pozytywnie oceniła go Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Przyjęto również pozostałe uchwały przewidziane w porządku obrad, a także dwie prowadzone pod obrady podczas wspólnego posiedzenia komisji rady, m.in. dotyczącą godzin otwarcia aptek. Po sesji radni oraz zaproszeni goście udali się na uroczyste spotkanie opłatkowe.

Świąteczne Życzenia od Przyjaciół z Niemiec

S28C-113121815501S28C-113121815500

Inauguracyjna sesja MRPM

17 grudnia odbyła się I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Milickiego. Jako goście wzięli w niej udział przewod. Rady Powiatu K.Osmelak, wicestarosta W.Szydełko, kier. wydz. oświaty starostwa D.Duszyński oraz dyrektorzy S.Strzelecki i R.Lech. Młodzi radni z I LO, ZS i TL wybrali przewodniczącego - został nim D.Misiek - oraz wiceprzewodniczącą. Zastanawiali się również, jakie powołać stałe komisje.

Budowa ścieżek rowerowych pilotażem dolnośląskim

Przedstawiciele 6 samorządów - gmin Wołów, Prusice, żmigród, Cieszków i powiatów milickiego i trzebnickiego - spotkali się 18 grudnia z dyrekcją Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu oraz wicemarszałkiem Jerzym Tutajem. Wspólny projekt rozbudowy tras rowerowych na obszarze tych samorządów zyskał bardzo pozytywną opinię oceniających i wg IRT nadaje się do pilotazowego wdrożenia na Dolnym Śląsku, w ramach kontraktu wojewódzkiego dla pólnocnej części województwa. Przypomnijmy, że w ramach porozumienia 5 samorządów realizowany jest obecnie projekt rozbudowy istniejącej ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej od Grabownicy poprzez Milicz, Sułów, Żmigród, Prusice, Trzebnicę do  Wrocławia. Projekt uzyska prawdopodobnie dofiansowanie ze środków unijnych w ramach tzw. listy indykatywnej.

W Wigilię i sylwestra

24 grudnia w Wigilię Wydział Komunikacji i pozostałe wydziały Starostwa Powiatowego w Miliczu będą przyjmować interesantów do godz. 12, natomiast w 31 grudnia w sylwestra do godz. 13.

XXXII sesja Rady Powiatu

XXXII sesja Rady Powiatu w Miliczu odbędzie się 19 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b, początek godz. 14. Dzień wcześniej w starostwie obradować będą wspólnie komisje rady, pocz. godz. 13.

Czytaj więcej...

Informacje ze 163, 164 i 165 posiedzenia Zarządu Powiatu

4 grudnia zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte grunty - dot. pięciu działek przejętych z mocy prawa na własność powiatu milickiego; wyraził zgodę na przekazanie środków otrzymanych z rezerwy oświatowej I LO w Miliczu, 12 tys.zł na poprawę wizerunku – otoczenia przy Bibliotece Publicznej.6 grudnia zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok. 10 grudnia zarząd zaakceptował listę osób, które zostaną uhonorowane okolicznościowym pamiątkowym  medalem  z okazji  25-lecia wolnej Polski; ponadto podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok, a także przyjął projekty uchwał Rady Powiatu na sesję 19.12.2013 r.

Hołd ofiarom stanu wojennego

IMG 0071Jak co roku Starostwo Powiatowe w Miliczu oddało hołd ofiarom stanu wojennego podczas uroczystości pod Krzyżem Solidarności i mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła. W I LO im. AK starosta P.Lech i wicestarosta W.Szydełko na mocy uchwały Zarządu Powiatu wręczyli pamiątkowe Powiatowe Medale 25-lecia Wolnej Polski działaczom tzw. I "Solidarności" i bohaterom milickiego podziemia, tym samym zainaugurowano obchody odzyskiwania przez nasz kraj niezawisłości w latach 1988-1991. Medal otrzymał także prof. W.Suleja, który przyjechał do Milicza z bardzo ciekawym wykładem na temat wydarzeń z lat 80., od stanu wojennego do pamiętnego 4 czerwca 1989 r., natomiast uczniowie I LO zaprezentowali 20-minutowy program poswięcony Polsce i tamtym wydarzeniom. Jak zapowiedział starosta P.Lech, medale wręczane będą jeszcze dwa razy: 27 maja - wybitnym samorządowcom Ziemi Milickiej - oraz 4 czerwca - działaczom tzw. II "Solidarności" i osobom zaangażowanym w wydarzenia lat 1988-89.