Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

pap ico

logo ZPP

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

POLECAMY

stawy i lasy

 

Aktualności

Reklama powiatowych bibliotek

IMG 1937Przy I Liceum Ogólnokształcącym im. AK w Miliczu, gdzie mieszczą się powiatowe biblioteki pedagogiczna i publiczna, stanęła ponaddwudziestometrowa reklama tych instytucji nauki i kultury, przysłaniając przy okazji nieotynkowane i niezadbane ściany garaży i komórek z sąsiedztwa szkoły. Teren przy reklamie bibliotek obecnie pełni rolę jednej z dróg dojazdowych do budowanej hali sportowej, gdy budowa zostanie zakończona, i on będzie uporządkowany.

Starosta Milicki zaprasza na koncert z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II

plakatpapiez

Wspólna promocja ścieżek rowerowych

IMG 187522 kwietnia br. w milickim CEE odbyło się spotkanie w sprawie wspólnej promocji budowy ścieżek rowerowych w pólnocnej części województwa dolnośląskiego, które powstaną za środki unijne z nowej perspektywy budżetu UE. W spotkaniu wzięli udział starosta milicki, wicestarosta trzebnicki, burmistrzowie Żmigrodu, Prusic i Wołowa, przedstawiciel wójta Cieszkowa, prezes Stawów Milickich oraz kierownik wydziału oświaty i promocji milickiego starostwa. Następnie wszyscy udali się obejrzeć konczącą się już budowę infastruktury turystycznej nad zalewem oraz przystanek ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej.

P.Lech wita nowego komendanta

powitanie 18 04 14r 4Piotr Lech, Starosta Milicki, na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji wziął udział 18 kwietnia w powitaniu nowego komendanta policji w Miliczu, inspektora Roberta Grabkowskiego. Komendant otrzymał od starosty długopis z napisem "Powiat milicki życzy powodzenia" w etui z herbem powiatu.

(zdjęcia dzięki uprzejmości milickiej policji)

Informacja ze 181 posiedzenia Zarządu Powiatu

15.04.2014 r. zarząd podjął uchwały: w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok; w sprawie sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Stawcu (nr 34/2 AM – 1 o pow. 2,40 ha, cena wywoławcza 60.000 zł, co stanowi 63,5 % wartości ustalonej w pierwszym przetargu); w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej położonej w Sułowie (nr 584 AM-5 o pow. 2.8644 ha, cena wywoławcza 1.250.000 zł, co stanowi około 52 % wartości ustalonej w pierwszym przetargu); w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu oraz Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu. Ponadto zarząd przyjął bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

Konkursy na dyrektorów

Zarząd Powiatu 14 kwietnia podjął uchwałę o przeprowadzeniu konkursów na dyrektorów I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu oraz Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu. Oba konkursy zaplanowano na 14 maja br. Szczegóły na BIP powiatu milickiego.

Milion na drogi

Nasz powiat pozyskał ponad milion zł na inwestycje drogowe z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Między innymi z tych środków zostną wyremontowane 3 drogi: 2,4 km drogi od Nowego Folwarku do granicy województwa; 4,1 km drogi Biały Kał - Olsza - Wilkowo do granicy powiatu; 1 km drogi Janisławice - Stara Huta.

Nowy wojewoda w Miliczu

IMG 110214 kwietnia br. na zaproszenie Piotra Lecha, starosty milickiego, Ziemię Milicką odwiedzili: wiceminister administracji i cyfryzacji S.Huskowski, poseł M.Jaros i nowy wojewoda Tomasz Smolarz. Wiceminister spotkał się w Cieszkowie z wójtem I.Miecznikowskim i ks. L.Wilczyńskim, zadeklarował pomoc w rozwiązaniu pojawiających się problemów przy rozliczaniu dofinansowania renowacji kościoła WNMP; rozmawiał także z władzami gminy o szansach, możliwościach, a także zagrożeniach stojących przed najmniejszymi samorządami na Dolnym Śląsku. Następnie udał się na spotkanie wojewody z samorządowcami północnej części województwa dolnośląskiego, które miało miejsce w milickim starostwie. Przybyli na nie przedstawiciele powiatu milickiego - przewodniczący Krzysztof Osmaelak, członkowie zarządu starostowie Piotr Lech i Władysław Szydełko, Leon Patkowski, trzebnickiego - starosta R.Adach, burmistrzowie Obornik Śląskich S.Błażewski, Wołowa - D.Chmura, Prusic - I.Bandrowicz, Twardogóry J.Bernacki, wójt Cieszkowa - I.Miecznikowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu - Piotr Czajkowski. Poruszano problemy z zakresu bezpieczeństwa, transportu oraz ustroju samorządu. Wojewoda poinformował także, że wniosek powiatu milickiego w ramach NPPDL na budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu otrzyma dofinansowanie.W Centrum Edukacji Ekologicznej wojewoda zjadł obiad z radnymi Milicza. Później wojewoda Smolarz oraz poseł Jaros, będący jednocześnie szefem dolnosląskiego sztabu wyborczego PO, przez ponad 2 godziny rozmawiali z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej z powiatu milickiego.


65 tys. zł zwrotu VAT dla I LO

I Liceum Ogólnokształacące im. AK otrzymało decyzję o zwrocie 65 tys. zł podatku VAT za 2011 r. Przypomnieć należy, że za lata poprzednie szkoła uzyskała już zwrot ponad 100 tys. zł. Liceum o zwrot VAT-u występuje samo, bez pośredników, którzy pobierają niebagatelne marże. Pieniądze w myśl decyzji Zarządu Powiatu szkoła może przeznaczać na własne inwestycje i wyposażenie. Obecnie I LO ubiega się o zwrot podatku za rok 2012.

74. rocznica mordu w Katyniu

Piotr Lech, Starosta Milicki, wziął udział  pod wrocławskim pomnikiem katyńskim w dolnośląskich uroczystościach 74. rocznicy mordu żołnierzy polskich w Katyniu, Ostaszkowie i Starobielsku przez radzieckie NKWD.

Przedłużona rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim""

Informujemy, iż rekrutacja uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie mlickim" zostaje przedłużona do 30.04.2014 r. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które z przyczyn materialnych i społecznych nie mają stałego dostępu do internetu i sprzętu komputerowego we własnym gospodarstwie domowym. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie opisano w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na naszej stronie w zakładce „Innowacyjna Gospodarka” oraz w dalszej części artykułu. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 30 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Miliczu.

Czytaj więcej...

Fundusze na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną dla mieszkańców powiatu

7 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Miliczu odbyło się spotkanie w sprawie możliwości pozyskania przez Powiat Milicki środków z funduszy norweskich na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Uczestnicy zapoznali się z założeniami programu PL13 finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i wspólnie zastanawiali się jakie kroki należy podjąć aby stworzyć atrakcyjny program promocji zdrowia i profilaktyki dla mieszkańców powiatu milickiego, który odpowiadać bedzie na nasze rzeczywiste potrzeby i problemy.  W spotkaniu uczestniczyły m.in. Prezes MCM, przedstawiciele szkół, Domy Pomocy Społecznej w Miliczu i Krośnicach, PCPR i PCEiPP, a także środowisko pielęgniarskie i ZOL w Krośnicach. Wszystkich zainteresowanych udziałem w tworzeniu założeń programu zapraszamy do współpracy. Kontakt: Maja Jeż

Informacje ze 179 i 180 posiedzenia Zarządu Powiatu

25 marca br. Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał na sesję rady 03.04.2014r. oraz podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok. Natomiast 1 kwietnia zarząd zapoznał się z ofertami na wykonanie prac remontowych instalacji w budynku położonym w obrębie gminy Krośnice przy ul. Kwiatowej 7, stanowiącym własność powiatu milickiego, usytuowanym na działce nr 506/26. Zarząd dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

web-ewid

inwestycje 2013 

konkurs-okladka 

kolorINNOWACYJNA GOSPODARKA

dom-dziecka

ore-milicz

eu-fund

zalew-w-miliczu

kresy

tvpm logo moje

kolej na rower

dolacz-do-nas

docsign2

google-street-view-logo

sms

e-mapa1

apteka

 logo ziemiamilicka