Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

pap ico

logo ZPP

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Przedszkola na Start

przedszkola

Starosta Milicki na obchodach Dnia Strażaka

 MG 6516W dniu 17 maja 2015 r. Starost Milicki uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka. Część oficjalna obchodów odbyła się na terenie przykościelnym świątyni pw. św. Anny, następnie po uroczystości zaproszeni goście i ochotnicy udali się nad zalew. 

 

Informacja Droga Wojewódzka

Informujemy, że  w dniu 12 maja starosta milicki otrzymał zapewnienie dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o wszczęciu robót  na drodze wojewódzkiej w Czarnogoździcach w dniu 13 maja. W związku z tym możemy się spodziewać dalszych utrudnień  ruchu na tym odcinku, co w tej sytuacji jest zrozumiałe.

Obecnie, kiedy zapowiadane jest wznowienie robót, pozostaje nam tylko wykazać jeszcze nieco cierpliwości i czekać na ich ukończenie.  W tym czasie  musimy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu. 

TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO

 MG 51189 maja w Auli I LO odbył się Regionalny Turniej Brydża Sportowego "Milicka Wiosna 2015" o puchar Starosty Milickiego. Organizatorami byli Brydżowy Klub Sportowy "Miles" oraz Starosta Powiatu Milickiego. Turniej składał się z 4 sesji po 10 rozdań. Starosta Jan Krzysztofik dziękuje wszystkim uczestnikom za sportowe zaangażowanie a zwycięzcom Turnieju gratuluje sukcesu. Pamiątkowe puchary w imieniu Starosty wręczyła kierownik Wydziału Oświaty i  Promocji Beata Łabaczuk. Cieszymy się, że wśród laureatów Turnieju znaleźli się urzędnicy Starostwa Powiatowego i Gminy Gminy Milicz.

 

 

Droga wojewódzka przez Czarnogoździce wolna !

W dniu 8 maja inspektor nadzoru remontu  odcinka wojewódzkiej drogi w Czarnogoździcach osobiście zobowiązał się do usunięcia znaków zakazu wjazdu od strony Wierzchowic, chociaż bezpośrednim sprawcą ich ustawienia jest wykonawca robót. W tej sprawie interweniował starosta milicki Jan Krzysztofik.  Jak wiemy, inwestycja stanęła w miejscu już dawno, natomiast od tygodnia całkowicie utrudniono ruch na tej trasie, bezsensownie stawiając znaki,  nie wykonując przy tym żadnych robót. Dopiero zdecydowana rozmowa  kierownika wydziału dróg powiatowych Henryka Włodarczaka z przedstawicielem inwestora pozwoliła na likwidację   tej absurdalnej sytuacji. Starosta milicki zapewnił, że nie ma zamiaru tolerować jakiegokolwiek nieuzasadnionego ograniczania ruchu, nawet gdy nie dotyczy to drogi powiatowej. 

Trening powszechnego ostrzegania

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego, w dniu 12 maja 2015 r. (tj. wtorek), na terenie Powiatu Milickiego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, polegający na przekazywaniu ćwiczebnych komunikatów ostrzegawczych dotyczących statku powietrznego, który wykonując lot w przestrzeni powietrznej, symulować będzie obiekt powietrzny.

Za sprawę odpowiedzialni są pracownicy PCZK w Miliczu.
Tel. kontaktowy: 506-200-809, 71 38-40-704 nr wew. 65.

Wspólne obchody Święta 3 Maja

W dniu 3 maja odbyły się wspólne gminy Milicz i powiatu obchody Święta Konstytucji 3 Maja. W paradzie i majówce nad Zalewem bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy powiatu i gminy .Parada ruszyła spod Urzędu Gminy i przeszła ulicami miasta, aż na Zalew Rekreacyjny. Uczestniczyły w niej: wozy strażackie, amerykańskie, bryczki, jeźdźcy konni, mażoretki, orkiestra dęta, strażacy, w tym strażacy z Guzowic w strojach z epoki, bractwo rycerskie, cykliści, młodzież w strojach ludowych, milicki smok, uczniowie gminnych i powiatowych szkół oraz wielu miliczan. Starosta Milicki w swoim przemówieniu podkreślił wagę i znaczenie Konstytucji 3 Maja oraz fakt wspólnej organizacji Święta przez oba samorządy. Była to pierwsza wspólna, bardzo udana uroczystość organizowana przez gminę i powiat. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w obchodach Święta 3 Maja.

 

Zaproszenie do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki „Milickie Centrum Medyczne” Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania zgłoszeń kandydatów

 na członków Rady Nadzorczej Spółki

„Milickie Centrum Medyczne” Sp. z o.o.

Firma i siedziba spółki:

Spółki „Milickie Centrum Medyczne” Sp. z o.o., Milicz, ul. Grzybowa 1

Numer KRS: 0000367386

Kapitał zakładowy: 22 784 500,00  zł 

Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

- działalność szpitalna,
- usługowa działalność gastronomiczna,
- działalność pogotowia ratunkowego,

- usługi cateringowe,

- praktyka lekarska ogólna i specjalistyczna,

- działalność fizjoterapeutyczna

 

Liczba członków rady nadzorczej przewidywana do powołania: 1

 1. Kandydat do rady nadzorczej Spółki powinien spełnić następujące wymagania.

Wymagania niezbędne:

 1. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów rad nadzorczych spółek, w których Skarb państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. z 2004 nr 198, poz. 2038 ze zm.) lub posiada uprawnienia, o których mowa w § 5 pkt. 2 i 3 ww. rozporządzenia
 2. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,
 1. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia: zgłoszenia, CV, oświadczeń dot. informacji zawartych w pkt. 8, zaświadczenia (kopia) o  uprawnieniach członka rady nadzorczej, oświadczenie o niekaralności.
 1. Zgłoszenia i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie do dnia 11 maja 2015 r. do godz. 14.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz z dopiskiem – „Rada nadzorcza MCM Sp. z o.o.”
 1. Bez rozpoznania pozostawia się:
 2. zgłoszenia, które wypłynęły po terminie,
 3. zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych.
 1. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.
 1. Osoba wskazana przez Starostę Milickiego na członka rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązana jest do złożenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 Nr 1388 j.t.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy. 
 2. Starosta Milicki może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne nie wyłaniając kandydata.

8. Informację uzupełniające:

 1. kandydat na członka rady nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
 2. kandydat może być powołany do rady nadzorczej tylko w jednej spółce, o której mowa w art. 1 pkt. 4-7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 Nr 26, poz. 306) 
 3. kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność

O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni listownie.

Osoba upoważniona do kontaktu: Wioletta Pacyna, tel. 71/3841328, 3840704 w. 62

Starosta Milicki

/-/ Jan Krzysztofik

Milicz, 30 kwietnia 2015r.

Powodzenia na maturach!

123W dniu 28.04 Starosta Milicki spotkał się z dyrektorami powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, którym przekazał długopisy dla tegorocznych maturzystów. W tym roku matury rozpoczynaja się 4 maja. Wszystkim abiturientom Powiat Milicki życzy powodzenia!

Jan Krzysztofik uczestniczył w 5 edycji gali Najaktywniejsze Sołectwo Doliny Baryczy

W dniu 25 kwietnia 2015 Starosta Milicki- Jan Krzysztofik uczestniczył w 5 edycji gali Najaktywniejsze Sołectwo Doliny Baryczy, która odbyła się w Łazach, gdzie na jego ręce trafiły oficjalne podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Miliczu za wspieranie aktywności lokalnej oraz okazaną pomoc w realizacji konkursu na :„Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy 2014”.

 

Starosta Milicki w Wurzen

1W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku Starosta Milicki -Jan Krzysztofik przebywał wraz z Wydziałem Oświaty i Promocji w partnerskim mieście Powiatu Milickiego – Wurzen (Saksonia –Anhalt).

Delegacja z Milicza spotkała się z burmistrzem Jörgiem Roglinem oraz byłymi mieszkańcami Powiatu Milickiego. Podczas wizyty ustalony został plan współpracy na najbliższy rok pomiędzy Powiatem Milickim a Wurzen, w którym największy nacisk położono nawymianę i współpracę młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Najbliższy termin spotkania ustalono na 4-6 września 2015 podczas 24 Dni Saksonii. Wtedy też młodzi piłkarze z Powiatu Milickiego zagrają w 2 Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej.

 

VI Sesja Rady Powiatu w Miliczu - 05.05.2015

Zawiadomienie o VI sesji Rady Powiatu w Miliczu, która odbędzie się w dniu 05.05.2015 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Zawiadomienie

Obchody 3 Maja

3333

web-ewid

strategia

Beznazwy-1

baner

inwestycje 2013

WWW  

kolorINNOWACYJNA GOSPODARKA

dom-dziecka

ore-milicz

eu-fund

zalew-w-miliczu

kresy

tvpm logo moje

kolej na rower

dolacz-do-nas

docsign2

google-street-view-logo

e-mapa1

 logo ziemiamilicka